Du er her:

Kvotefaktor og fartøykvoter i fangst av kongekrabbe i 2018

Oppdatert: 10.01.2018

Fiskeridirektoratet region Nord har tildelt kvotefaktorer til fartøy som har adgang til å delta i fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område i 2018.

Kvotefaktorene fastsettes på bakgrunn av sluttseddelført omsetning av andre fiskeslag enn kongekrabbe i 2017, med unntak av kaisalg. Det er  også tatt hensyn til dokumentert inntekt fra laksefiske.

Til sammen ble det fastsatt kvotefaktor for 646 fartøy.

Kvotefaktor       0,1          0,25       0,5              1         Totalt

Antall fartøy      72             23        31          520         646

(Se vedlegg for oversikt over kvotefaktor til de enkelte fartøy).

Det vil også bli sendt ut vedtak til de enkelte fartøy. Kvotefaktorene legges inn i registrene så snart som mulig, men det vil kunne ta et par dager før de riktige opplysningene er tilgjengelige på nettsidene. 

I forbindelse med tildeling av kvotefaktorene er det også vurdert om fartøy med flere eiere tilfredsstiller innskjerpede vilkår til eierkonstellasjonsreglene for deltakelse i åpen gruppe fra 01.01.2018  jf. deltakerforskriften § 6.

Det ble funnet 14 fartøy med eierkonstellasjoner som ikke oppfyller det nye vilkåret.

Overføring

Per 10. januar er det fisket 1670 tonn hannkrabbe. Når man tar hensyn til kvotefleksibilitet gjenstår det 130 tonn av totalkvoten i 2017, som overføres til 2018.

Fiskeridirektoratet viser til etablert praksis der total- og gruppekvoter i reguleringsforskriftene ikke blir justert for eventuelt over- eller underfiske, men at kvoter på fartøynivå er justert for overføring av kvoter mellom ulike kvoteår.

Endelige fartøykvoter i 2018

Kvotefaktor

Fartøykvoter

0,1

0,31

0,25

0,77

0,5

1,54

1

3,07