Du er her:

Ny fartøymerking i Trøndelag

Oppdatert: 27.12.2017

Kommunereformen fra 1.1.2018 får betydning for merking av fartøy i Trøndelag.

Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag blir slått sammen til ett fylke fra 1.1.2018, og Fiskeridirektoratet har i den forbindelse fastsatt nye fylkes- og distriktsmerker for fartøy som meldes inn i merkeregisteret.

Fartøy som meldes inn i merkeregisteret etter 1.1.2018 skal tildeles fiskerimerke med de nye fylkes- og distrikskodene.

Fartøy som allerede står i merkeregisteret i de aktuelle fylkene og kommunene skal kunne beholde fiskerimerkene de har inntil fartøyene slettes, selges eller dersom fartøyets eier flyttet til en annen kommune.

Men fartøyeiere i disse fylkene og kommunene som ønsker å få nytt fiskerimerke med nye fylkes- eller distriktskoder har anledning til det. Fartøyeierne må da ta kontakt med Fiskeridirektoratet for å få tildelt nytt fiskerimerke.

De nye fylkes- og distriktskodene i merkeregisteret fra 1.1.2018

Nytt fylke i merkeregisteret fra 1.1.2018

Fylkesnavn 31.12.2017

Fylkesbokstav i merkeregisteret

Fylkesnavn fra 1.1.2018

Fylkesbokstav i merkeregisteret fra 1.1.2018

Sør-Trøndelag

ST

Trøndelag

TR

Nord-Trøndelag

NT

Trøndelag

TR

Kommuner i Trøndelag i merkeregisteret fra 1.1.2018:

Kommunenavn 31.12.2017

Fylkeskode 31.12.2017

Distriktskode i merkeregisteret

31.12.2107

Kommunenavn fra 1.1.2018

Fylkeskode i mekrergisteret fra 1.1.2018

Distriktskode i merkeregisteret fra 1.1.2018

STEINKJER

NT

S

Steinkjer

TR

S

NAMSOS

NT

N

Namsos

TR

N

STJØRDAL

NT

SD

Stjørdal

TR

SD

FROSTA

NT

FA

Frosta

TR

FA

LEKSVIK

NT

LV

Indre Fosen

TR

IF

LEVANGER

NT

L

Levanger

TR

L

VERDAL

NT

VL

Verdal

TR

VL

VERRAN

NT

VN

Verran

TR

VN

NAMDALSEI

D

NT

NL

Namdalseid

TR

NL

FOSNES

NT

FS

Fosnes

TR

FS

FLATANGER

NT

F

Flatanger

TR

FL

VIKNA

NT

V

Vikna

TR

V

NÆRØY

NT

NR

Nærøy

TR

NR

LEKA

NT

LA

Leka

TR

LA

INDERØY

NT

I

Inderøy

TR

I

TRONDHEIM

ST

T

Trondheim

TR

T

HEMNE

ST

HE

Hemne

TR

HE

SNILLFJORD

ST

SI

Snillfjord

TR

SI

HITRA

ST

H

Hitra

TR

H

FRØYA

ST

F

Frøya

TR

F

ØRLAND

ST

Ø

Ørland

TR

Ø

AGDENES

ST

A

Agdenes

TR

A

RISSA

ST

RS

Indre Fosen

TR

IF

BJUGN

ST

B

Bjugn

TR

B

ÅFJORD

ST

AA

Åfjord

TR

AA

ROAN

ST

R

Roan

TR

R

OSEN

ST

O

Osen

TR

O

ORKDAL

ST

OL

Orkdal

TR

OL

SKAUN

ST

SK

Skaun

TR

SK

Nye kommuner i merkeregisteret fra 1.1.2018 utenom Trøndelag:

Kommunenavn per 31.12.2017

Distrikskode i merkeregisteret per 31.12.2017

Kommunenavn fra 1.1.2018

Distriktskode i merkeregisteret fra 1.1.2018

Fylkesbokstav i merkeregisteret fra 1.1.2018

Larvik

L

Larvik

L

V

Lardal

LD

Larvik

L

V

Holmestrand

HS

Holmestrand

HS

V

Hof

HF

Holmestrand

HS

V

Nøtterøy

N

Færder

F

V

Tjøme

TM

Færder

F

V