Du er her:

Fiskeridirektoratet foreslår å stenge fisket etter leppefisk

Oppdatert: 08.12.2017

Dette er eit av fleire forslag som direktoratet har sendt Nærings- og fiskeridepartementet i samband med høyring om deltakarforskrifta.

Lukka og open gruppe vil ha ulike vilkår for å delta i fisket etter leppefisk, dersom departementet tek omsyn til direktoratet sine forslag.  

Fiskeridirektoratet foreslår også tiltak for å avgrense overgang frå lukka til open gruppe i fisket etter torsk, og krav om at eigar av fartøy skal stå om bord under fiske.