Du er her:

Endring av dispensasjonsordning for samfiskelag i fisket etter NVG-sild

Oppdatert: 28.11.2017

Fiskeridirektoratet har i dag besluttet å endre dispensasjonsordningen som gir fritak fra kravet til låssetting for samfiskere i fisket etter norsk vårgytende sild. 

Fra og med i dag, den 28.11.2017, er alle fartøy som har adgang til samfiske omfattet av dispensasjonsordningen. Dette innebærer at vilkåret om at fartøyet må være under 15 meter største lengde utgår. Likeledes utgår vilkåret om at fartøy må ha utøvd samfiske eller låssettingsfiske i 2016 eller 2017. De øvrige vilkårene gjelder fortsatt, herunder at:

a)      Fartøy som ønsker å benytte seg av adgangen må ha registrert seg hos Fiskeridirektoratets Sjøtjeneste (Royal Wiking –LIOR), og må sende SMS til Sjøtjenesten før not kastes på telefon 992 67 008.

b)      Føringsfartøy må være tilstede når det kastes.

Dispensasjonsordningen er fortsatt begrenset til å gjelde til og med 31. desember 2017.