Du er her:

Leie av fiskefartøy 2018

Oppdatert: 17.10.2017

Fiskeridirektoratets sjøtjeneste vil leie inn fartøy for overvåking av fiskefelt. 

Områdene som skal overvåkes er i Norges økonomiske sone og i Barentshavet.

Fartøytypene Fiskeridirektoratet ønsker å leie er:

For fullstendig utlysning og ytterlige informasjon, se www.doffin.no.

Tilbud må være Fiskeridirektoratet i hende senest den 27.november 2017 kl. 12.00.