Du er her:

Fisket etter leppefisk på dagsorden i reguleringsmøtet

Oppdatert: 06.10.2017

Interessen for å fiske leppefisk har nærmest eksplodert de siste to-tre årene. Fiskeridirektoratet legger derfor opp til en gjennomgang av reguleringsprinsipper i fisket etter leppefisk på reguleringsmøtet i november, i tillegg til å gjennomføre evalueringsmøter med næringen på utvalgte steder på kysten.

— Vi legger opp til en presentasjon og diskusjon om en eventuell totalkvote fordelt på områder, fartøykvoter, om redskapsbegrensning, om åpningtidspunkt og eventuell sluttdato/midlertidig stopp i fisket, sier seksjonssjef Anne Veim i Fiskeridirektoratet.

Håpet er at en god behandling i reguleringsmøtet vil kunne føre til at reguleringsopplegget for fiske etter leppefisk i 2018 skal være klart i god tid før sesongen starter neste år.

Deltakelse i fisket

Deltakerforskriften som blant annet vil regulere adgangen til å delta i fisket etter leppefisk blir fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet og følger et eget opplegg med høring av forslaget til deltakerforskrift. Deltakelse i fisket blir derfor ikke et tema på reguleringsmøtet.

— Alle spørsmål knyttet til deltakelse, hvem som kan delta med hvilke fartøy og med hvor mange fartøy, hvem som kan stå om bord etc. vil bli behandlet i høringen av den alminnelige deltakerforskriften, sier Veim.

Evalueringsmøter

Som et ledd i reguleringen av fisket etter leppefisk vil Fiskeridirektoratet gjennomføre fem evalueringsmøter i løpet av høsten. På evalueringsmøtene er det lagt opp til dialog mellom næring og Fiskeridirektoratet med særlig sikte på å gå gjennom hvordan utøvelsen av fisket har vært gjennomført i 2017.

Møtene vil foregå i tre av Fiskeridirektoratets regioner og endelig opplegg for påmelding og møtested og tidspunkt vil bli publisert på fiskeridir.no senere i høst. Det er foreløpig satt opp følgende møtedatoer og steder:

Region Sør:
Haugesund 14.11 
Kristiansand 15.11

Region Vest:
Bergen 23. 11

Region Midt:
Ålesund 28.11 
Trondheim 29.11