Du er her:

Forbereder seg på fastviklede hvaler i sildefisket

Oppdatert: 11.09.2017

Ei gruppe inspektører fra Fiskeridirektoratets Sjøtjeneste og Kystvakten er i disse dager på kurs i Vesterålen for å lære mer om hvordan man frigjør fastviklede hvaler fra fiskeredskap.

I Norge har det vært mange episoder, spesielt i sildefisket nordpå, hvor store hvaler på jakt etter fisk har viklet seg inn i redskapene. Når en stor hval, for eksempel en knølhval, blir stående fast i en not eller vikler seg inn i tauverk, er det alltid en stor risiko for at hvalen blir skadet eller i verste fall dør en pinefull død.

Stor risiko for skade

Å forsøke å frigjøre en hval på mange titalls tonn innebærer også stor risiko for skade på personell som forsøker å frigjøre fastviklede dyr.

– Ingen ønsker å komme i en situasjon der man påfører hvaler lidelser som følge av menneskelig aktivitet. Ukyndige forsøk på å frigjøre hvalen kan gjøre skaden verre og påføre hvalen mer lidelse og i tillegg være en stor fare for mannskapene som vil frigjøre dyret. Derfor har vi nå fått en ekspert fra USA med over 30 års erfaring fra slike operasjoner til å kurse operasjonelt personell fra både Fiskeridirektoratets Sjøtjeneste og fra Kystvakten, sier direktør i Ressursavdelingen i Fiskeridirektoratet Aksel Eikemo.

Fastsatte rutiner

Fiskeridirektoratet har fastsatt rutiner for hvordan man skal håndtere store sjøpattedyr som vikler seg inn i fiskeredskaper eller som svømmer inn i oppdrettsanlegg. Det operative ansvaret ligger i regionen hvor hendelsen oppstår. De fleste tilfellene i Norge med fastviklede hvaler har oppstått i det kystnære sildefisket om vinteren i Troms.

0 Fiskeridirektoratets Sjøtjeneste er landsdekkende og er operativ hele året. Det samme er Kystvakten som har fartøyer og mannskap som vil kunne bistå når hvaler vikler seg inn i fiskeredskaper. Det er derfor naturlig at disse operative tjenestene nå får god kursing i hvordan man frigjør fastviklede hvaler, sier Eikemo.

IWC-ekspert

Kurset holdes av den amerikanske eksperten David Mattila som i mange år har vært ekspert knyttet til den internasjonale hvalkommisjonen IWC. Mattila har utviklet både metoder og verktøy for slike operasjoner.

Kurset inneholder både en teoretisk og praktisk del. I den teoretiske delen går man blant annet gjennom nasjonalt regelverk, erfaringer fra tidligere aksjoner og fra andre land, og man ser på hvilke hvaler som man risikerer å måtte frigjøre. I den praktiske delen bruker man små båter for å simulere ulike scenarier og man lærer å bruke de ulike redskapene som er utviklet for å frigjøre hvalene.