Du er her:

– Et svært skuffende resultat

Oppdatert: 28.08.2017

220 teiner ble beslaglagt i en storaksjon utenfor Sotra og Øygarden i helgen. – Vi kommer til å være mer på sjøen fremover, sier Vidar Ulriksen.

Aksjon Sotra/Øygarden 2017. Foto: © Kystvakta

I helgen deltok Fiskeridirektoratet, Politiet, Kystvakten og Statens naturoppsyn i en fellesaksjon for å avdekke ulovlig fiske på hummer og leppefisk.

Aksjonen foregikk fra fredag til lørdag, og var konsentrert til vestsiden av Sotra og Øygarden i Hordaland.

I alt 220 teiner ble beslaglagt; enten på grunn av feil merking eller blokkert og manglende fluktåpninger.

– Det er ingen tvil om at det har foregått storstilt direkte fiske etter hummer utenfor sesongen. Dette er helt uakseptabelt og svært skuffende, sier regiondirektør Vidar Ulriksen i Fiskeridirektoratet.

Mange anmeldelser

– Resultatet av årets fellesaksjon gjør at vi kommer til å intensivere dette arbeidet til neste år. Det har allerede blitt levert anmeldelser, og flere kommer etter hvert som vi har fått behandlet alle beslagene, sier Ulriksen.

Fiskeridirektoratet deltok med fartøyet MS Royal Viking, Kystvakten med KV Tor og Statens Naturoppsyn med to båter. I tillegg deltok Politiet med båt under deler av kontrollen.

– Vi oppfordrer alle til å følge gjeldende regler. Det er lov å fiske med inntil 20 teiner, med fluktåpning på 80 mm. Når hummerfisket er i gang 1. oktober, er det 10 teiner og 60 mm fluktåpning som gjelder. Navn og adresse skal alltid stå på bruket, utdyper Ulriksen.

Merket teine med navnet til avdød

Aksjon Sotra/Øygarden 2017. Foto: © Kystvakta

Fiskeridirektoratet har denne uken også mottatt et spesielt tips om ulovlig bruk av hummerteiner i Os kommune.

– Tipser har gjort oss oppmerksom på at det blir fisket med hummerteiner merket med navnet til en avdød person. Tipser hadde trukket teinene og funnet flere hummer, sier Ulriksen.

Fiskeridirektoratet ønsker gjerne denne typen samarbeid med publikum:

– Vi setter stor pris på at de som bor langs kysten, og kanskje selv driver med teiner, rapporterer inn til oss om mistenkelig aktivitet. Vi mottar mange tips, og vi opplever at de aller fleste synes at det er viktig og nødvendig at reglene blir fulgt, sier Ulriksen.