Du er her:

Fisket etter leppefisk nord for 62°N åpner mandag 31. juli kl. 08.00

Oppdatert: 28.07.2017

Mandag 31. juli kl. 08 åpner fisket etter leppefisk nord for 62°N.

Havforskningsinstituttets gyteundersøkelser viser at gytingen stort sett er over, men at det i enkelte områder i den nordligste delen av fangstsonen fremdeles er en del gytefisk. Dette gjelder spesielt på eksponerte steder med kaldere vann. Fiskeridirektoratet vil derfor henstille til fiskere og oppdrettere om å samarbeide, slik at det unngås fangst på fisk som gyter.