Du er her:

Nytildeling av deltakeradganger for 2018

Oppdatert: 08.08.2017

Fiskeridirektoratet lyser ut 15 deltakeradganger (rekrutteringskvoter) for 2018. Formålet er å rekruttere unge fiskere. Søknadsfrist er 15. september 2017.
Målet vårt er å sende ut vedtakene rundt 20. oktober. Vedtakene blir sendt via SvarUt.

Søkerne må oppfylle følgende vilkår for å vurderes for tildeling:

  • Må være født i 1987 eller senere
  • Må stå på blad B i fiskermanntallet
  • Søker må ha levert fangst på eget fartøy for minimum kr. 200 000,- i 2015, 2016 eller frem til søknadsfrist i 2017
  • Søker må eie mer enn 50% i fartøyet som tildeles adgang
  • Søker kan ikke ha eid mer enn 50% i fartøy med deltakeradgang/konsesjon
  • Må ha gjennomført gyldig sikkerhetskurs

Dersom søkere oppfyller vilkårene over, vil man rangeres etter primært utdannelse og fartstid, se forskriftens § 4.

Kvinner oppfordres til å søke.
 
Søknad fremmes på eget skjema og sendes Fiskeridirektoratet region Nord.

Søknadsfrist er 15. september 2017. Søknader sendt etter denne dato vil ikke vurderes.