Du er her:

Dialog skaper god forvaltning

Oppdatert: 12.05.2017

Da WWF anbefalte forbrukerne å unngå reker fordi de mente forvaltningen av rekefisket i Skagerrak og Nordsjøen ikke var bærekraftig, ble det behov for dialog med flere ulike aktører for å få til en bedre forvaltning av disse rekebestandene.

Fiskeridirektør Liv Holmefjord med Bryggen i Bergen i bakgrunnen. Foto: © Anette Aase / Fiskeridirektoratet

- Gjennom god og aktiv dialog har vi nå kommet fram til tekniske reguleringer av rekefisket i Skagerrak og Nordsjøen, sier fiskeridirektør Liv Holmefjord

Fiskeridirektoratet har i prosessen samarbeidet med rekefiskere, kjøpere og redskapsutviklere i Norge, Danmark og Sverige, i tillegg til fiskerimyndigheter i Sverige og Danmark og WWF for å finne fram til tiltak som gir en god forvaltning av den felles rekebestanden i våre sørlige havområder.

- Etter at vi så oss nødt til å sette reken på rødt, jobbet vi tett med både fiskerne og Fiskeridirektoratet for å bedre forvaltningen, skriver WWF på sine nettsider i forbindelse med oppdateringen av WWFs sjømatguide.

Miljøsertifisert

WWF viser til at dialog mellom ulike aktører og interesser bidrar til bærekraftig forvaltning, noe også fiskeridirektør Liv Holmefjord er opptatt av.

- Gjennom god og aktiv dialog har vi nå kommet fram til tekniske reguleringer av rekefisket i Skagerrak og Nordsjøen. Vi har blant annet endret minstemålet, etablert et system for å stenge områder (Real Time Closure - RTC), der innslag av reker under minstemål er over en viss grense og utviklet og introdusert en ny type sorteringsrist for å sortere småreker ut av trålen. Reker i sør var aldri truet som bestand, men det ble kastet for mye småreker på havet, noe som er dårlig ressursutnyttelse. Nå, tre år etter at WWF anbefalte oss til å unngå reker fra Skagerrak og Nordsjøen, er reker fra disse havområdene sertifisert av Marine Stewardship Council (MSC), sier Holmefjord.

Behov for nye tiltak

Flere og flere reketrålere tar nå i bruk en ny sorteringsløsning, utviklet i samarbeid mellom rekeflåten, redskapsindustrien og Fiskeridirektoratet.

- Dialog med alle involverte har vist seg å være en god strategi for å gjøre rekefisket i sør bærekraftig. Men noe gjenstår før vi er i mål. Vi vil derfor nå invitere rekefiskerne til et møte for å diskutere behov for reguleringstiltak innenfor 4 nautiske mil av grunnlinjene. Det kan for eksempel være bruk av sorteringsrist med 19 mm spileavstand som skiller fisk ut av trålen. I tillegg samarbeider vi med EU om harmonisering av regelverket i og med at vi snakker om en felles bestand. Tiltak som fører til mindre utkast av reker vil være en viktig del av dette samarbeidet, sier Holmefjord.