Du er her:

Ønsker å leie fartøy til opprensking av tapte fiskeredskaper

Oppdatert: 03.04.2017

Fiskeridirektoratet ønsker å leie et fartøy rigget for tråling til opprensking av tapte fiskeredskaper på fiskefeltene langs kysten og på noen fiskebanker.

Foto © Fiskeridirektoratet

Spesifikasjoner på fartøy er basert på erfaring for å kunne gjennomføre en mest mulig effektiv opprensking.

Det ønskes tilbud på leie av fartøy i 30 døgn med mulighet for forlengelse. Planlagt oppstart er i uke 33.

Doffin

For fullstendig utlysning, henvises det til www.doffin.no. Doffin referanse: 2017-206061.

Etter registrering finnes relevante dokumenter for å kunne utforme tilbud etter oppdragsgiver sin anvisning.

Tilbud som ikke er besvart etter oppdragsgivers anvisning kan bli avvist.

Spørsmål?

Eventuelle spørsmål relatert til dokumenter og anbudsprosess rettes til John Hornslien. Eventuelle spørsmål til toktet og gjennomføring rettes til Gjermund Langedal.

Tilbud må være Fiskeridirektoratet i hende senest 5. mai 2017.