Du er her:

Kvoteøkning for fartøy som fisker innenfor kystfiskekvoten

Oppdatert: 31.03.2017

Fiskeridirektøren har i samråd med Sametinget besluttet å øke torskekvotene nord for 62°N for fartøy i åpen kystgruppe som fisker innenfor kystfiskekvoten med 10 tonn per fartøy.

Kvoteøkningen gis som maksimalkvote, og kvotetillegget utgjør nå totalt 26 tonn for fartøy som fisker innenfor kystfiskekvoten.

Endringen trer i kraft med umiddelbar virkning fra 31. mars 2017.