Du er her:

Hvordan redusere problemene med pumping og overpumping?

Oppdatert: 16.03.2017

Makrell har stor betydning for notfiskerne. Svært god tilgang byr også på noen utfordringer når en oppdager at fangsten ved skutesiden var større enn både planlagt eller det er plass til om bord. Når den situasjonen er et faktum så er overpumping eneste løsning.

Selv med økt kjølekapasitet per fartøy og større mottakskapsitet per anlegg oppstår det situasjoner med behov for overpumping, spesielt med den gode tilgangen på makrell som det nå har vært over mange år.

Overpumpet makrell har vært forbundet med «redusert kvalitet» og fare for prisreduksjon ved landing. Mange avveininger rører seg i hodet på fiskeren når han tilbys overpumpet makrell,  samtidig som fangstfartøyet har ansvar for at all fangst kommer på kjøl.

Redusert pris

Foto © Guro Møen Tveit, Sintef

Overpumpet makrell har vært forbundet med redusert kvalitet og fare for prisreduksjon ved landing

Frykten for redusert pris er den største trusselen for at ikke makrellen kommer på kjøl.

Statistikken er tydelig på at få oppgir at makrellen er overpumpet. Bare på en gitt dag i oktober 2016, på ett gitt notkast, lot tre fartøy være å oppgi at de hadde fått makrellen fra overpumping.

Dette er uheldig og fiskerne bidrar ikke til å fjerne «redusert kvalitetstempelet» på denne måten. For fiskerne er generelt blitt mye dyktigere til å tenke kvalitet i fangsthåndteringsprosesser.    

Erfaring og ny kunnskap

På basis av forsøkene med overpumping av makrell utført av Sintef i 2012/2014 - på oppdrag fra Fiskeridirektoratet - ble arbeidet videreført i 2016. Denne gangen med en mye bredere prosjektorganisering hvor Fiskeridirektoratet og Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) delte finansieringen.

I tillegg til fiskerne ble både Sildelaget og mottaksindustrien trukket inn i styringsgruppen. Prosjektet ble gitt tittelen «Anbefalinger og forbedringsområder for pumping og overpumping av ringnotfangstet makrell»

- Dette er ikke et fagfelt der man trekker to streker under svaret, men gradvise forbedringer som oppnås gjennom kombinasjon av eksisterende kunnskap og ny kunnskap, sier Gjermund Langedal ved utviklingsseksjonen i Fiskeridirektoratet.

Langedal anbefaler alle til å se gjennom og vurdere anbefalinger i vedlagte presentasjon og faktaark. Hovedrapporten er for dem som vil dypere i materialet.

- Vårt overordnede mål har vært, i samarbeid med næringen, å sikre god kvalitet og at all makrell som er død eller døende kommer på kjøl, avslutter Langedal 

Næringen tar over

Prosjektet har bidratt til fokus på viktigheten av å holde makrellen i live så lenge som mulig under pumping. Dette tema slippes ikke helt, men blir med inn i FHF`s nye pelagiske storprosjekt «Fangstkontroll i notfiske etter pelagiske arter» Fase 2.