Du er her:

Høring om forvaltningsplan for raudåte

Oppdatert: 13.03.2017

Fiskeridirekoratet har sendt på høring forslag til forvaltningsplan for raudåte.

Fiskeridirektoratet har tidligere utarbeidet et forslag til forvaltningsplan for raudåte.

Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) har i brev bedt Fiskeridirektoratet om at høringsinstansene også uttaler seg om noen ytterligere problemstillinger knyttet til Fiskeridirektoratets forslag.

Vi er interessert i synspunkter på alt som står i forvaltningsplanen, men vil særlig be om at høringsinstansene gir til kjenne sine oppfatninger om forslagene til forvaltningstiltak.

Høringsfrist

8. juni 2017