Du er her:

Deltakelse i selfangst i 2017

Oppdatert: 17.02.2017

Søknadsfristen for fartøy som ønsker å delta i fangst av sel i 2017 er mandag 27. februar.

Fiskeridirektoratet region Nord minner om at fartøy som ønsker å delta i fangst av sel i 2017, må søke om tillatelse til dette.  

Vilkårene for å delta fremkommer i § 8-2 i konsesjonsforskriften 

Søknadsfristen er mandag 27. februar 2017.  

Søknaden sendes: postmottak@fiskeridir.no