Du er her:

Kvotefaktorer for kongekrabbe i 2017

Oppdatert: 06.01.2017

Kvotefaktorene for kongekrabbe er tildelt og legges her ut samlet. I tillegg legges kvotefaktorene fortløpende inn i registrene for det enkelte fartøy. Det er viktig at den enkelte fartøyeier kontrollerer tildelingen til sitt fartøy. Fartøyeier vil også motta vedtak i posten.

Fartøy med adgang til å delta i fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område kan i utgangspunktet fange og lande en fartøykvote tilsvarende en kvotefaktor på 0,1.  Fiskeridirektoratet region Nord kan tildele en høyere kvotefaktor basert på eierens sluttseddelførte omsetning av andre arter enn kongekrabbe i 2016. Jf.  Midlertidig forskrift om regulering av fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område øst for 26°Ø mv. i 2017

Kvotefaktor for kongekrabbe

Førstehåndsverdi (kr) fra annet fiskeri i 2016

Kvotefaktor

Antall tillatelser

pr. 05.01.2017

0 – 24 999

0,1

84

25 000 – 49 999

0,25

24

50 000 – 99 999

0,5

35

100 000 ≤

1

453

 

Tildelingen kan påklages etter reglene i forvaltningsloven §§ 28 og 29.