Du er her:

Den norske tilnærmingen til økosystembasert fiskeriforvaltning

Oppdatert: 11.01.2017

Havressursloven har ingen fasit for hvordan man skal drive økosystembasert forvaltning. En artikkel som nylig ble publisert internasjonalt beskriver den norske tilnærmingen.

I 2009 ble lov om saltvannsfiske avløst av havressursloven. Mens den gamle loven var innrettet mot forvaltningen av enkeltbestander som utnyttes kommersielt, utvider den nye loven fiskeriforvaltningens ansvar til å gjelde alle levende marine ressurser, fra bunnhabitat og genetiske ressurser til fisk og sjøpattedyr.

Loven innebærer med andre ord et skifte av fokus, fra forvaltning av enkeltbestander over mot det som kalles en økosystembasert fiskeriforvaltning.

– I teorien og på papiret lyder dette riktig og fornuftig. Men hvordan konkret og praktisk å få satt i gang en slik utvikling, var spørsmålet vi måtte stille oss i Fiskeridirektoratet. Det foreligger nemlig ingen fasit, hverken nasjonalt eller internasjonalt, for hvordan tilnærme seg en økosystembasert fiskeriforvaltning, påpeker fagdirektør Peter Gullestad.

Vil kunne ha internasjonal interesse

Artikkelen beskriver de verktøy og prosesser som er etablert hos oss etter 2009 for å tilskynde en slik utvikling.

– Siden utvikling av en økosystembasert fiskeriforvaltning er en global utfordring vil de norske erfaringene utvilsomt kunne ha internasjonal interesse og er derfor publisert på engelsk, sier Gullestad.

Artikkelen er skrevet av Peter Gullestad, Anne Marie Abotnes og Gunnstein Bakke fra Fiskeridirektoratet sammen med Mette Skern-Mauritzen, Kjell Nedreaas og Guldborg Søvik fra Havforskningsinstituttet.