Viktig avklaring om landingsforskriften

Fiskeridirektoratet viser til Nærings- og fiskeridepartementets beslutning om å ikke innføre vinterfaktor i kystflåtens fiske etter torsk nord for 62° N og fortsatt adgang til umiddelbar sløying som en del av landingen.

— Dette er en viktig avklaring i forkant av det kommende vinterfiske etter torsk, sier fiskeridirektør Liv Holmefjord.

Næringen må nå gjøre de nødvendige tilpasningene til landingsforskriften, slik at krav til riktig seddelføring, adskillelse, merking og journalføring kan komme på plass.

Følger opp krav i landingsforskriften

Fiskeridirektoratet vil fortsatt følge opp implementering av alle kravene i landingsforskriften. Etterlevelse av dette regelverket vil fremover være helt nødvendig og avgjørende for riktig registrering av fangstene.

— Vi vil presisere at veid kvantum må føres på seddel. Vår kontroll vil ha særlig fokus på at dette kravet følges, sier Holmefjord.

Prisen bør fristilles

I tillegg vil Fiskeridirektoratet peke på at pris er en medvirkende faktor til at regelverket for veiing og føring av veid kvantum på seddel ikke etterleves i kystfiske etter torsk.

Derfor vil Fiskeridirektoratet oppfordre Norges Råfisklag til å fristille prisen for rund torsk fra den offisielle omregningsfaktoren og at det fastsettes en minstepris for dette produktet som reflekterer den riktige verdien.

Oppdatert: 21.12.2016