Du er her:

Stengte områder i fangst av kongekrabbe og unntak for turistforetak høsten 2016

Oppdatert: 19.08.2016

Vi minner om at det nærmer seg perioden der deler av kvoteregulert område stenges for fangst av kongekrabbe og Havforskningsinstituttet utfører sitt forskningstokt. 

I følgende deler av kvoteregulert område og periode er det forbudt å drive fangst av kongekrabbe, samt lagre kongekrabbeteiner i sjøen:

  • a) øst for en rett linje nordover fra Kinnarodden 71°08`N 27°39,40`Ø fra 23. august kl 12.00 til 28. august kl 24.00.
  • b) vest for en rett linje nordover fra Kinnarodden 71°08`N 27°39,40`Ø fra 29. august kl 00.00 til 1. september kl 18.00.

Forbudet gjelder ikke for foretak med tillatelse til fangst av kongekrabbe i turistfisket, men teinene må settes på grunnere farvann enn 50 meters dyp.

Teinene må også rapporteres til Kystvaktsentralen per telefon (tlf. 07611). Det må samtidig gis opplysninger om antall teiner som benyttes og posisjonen for disse.

Samtidig vil Fiskeridirektoratet gjennomføre opprenskingstokt i samme område. Dette toktet vil kunne fortsette etter perioden med fangstforbud dersom det blir nødvendig.