Fisket etter leppefisk

Torsdag 4. august er det på Sørlandet registrert et uttak på 1,3 millioner leppefisk av en kvote på 4 millioner leppefisk. På Vestlandet sør for 62°N er det registrerte uttaket 3,4 millioner leppefisk av en kvote på 10 millioner. Nord for 62°N er det foreløpig kun registrert et uttak på 263 tusen leppefisk. 

Fisket på Sørlandet og på Vestlandet har nå pågått i ca. 1 måned, mens fisket nord for 62°N er inne i sin andre uke.

Oppdatert: 04.08.2016