Meldinger om bevisst feilregistrering i torskefisket

Fiskeridirektoratet har mottatt en del meldinger som tyder på at det bevisst blir feilregistrert fangst i det pågående torskefisket. Meldingene tyder på at det blir fisket med ett bestemt fartøy, mens fangsten blir seddelført på et annet. Slik feilregistrering er ulovlig, ødelegger statistikkgrunnlaget og vil kunne føre til endringer i reguleringene eller stopp i fisket.

Også Norges Fiskarlag har fått signaler om dette og ber om at fiskerne respekterer hverandre og følger regelverket. Fiskeridirektoratet region Nordland har etter tips også avdekket ett tilfelle hvor fangsten er seddelført på et annet fartøy enn fartøyet som faktisk fisket fisken.

— Det typiske synes å være at det er større fartøy som fisker, mens fangsten blir ført på små. Det betyr at noen fiskere stjeler fiskemuligheter fra sine yrkesbrødre og det bør bekymre fiskerne vel så mye mye som oss, sier fiskeridirektør Liv Holmefjord.

Dette betyr også at mottakene hvor fangsten landes og hvor det jukses med seddelføringen enten blir forledet eller deltar i de ulovlige handlingene.

Konsekvenser

Det er fartøy under 11 meter hjemmelslengde i lukket gruppe eller fartøy i åpen gruppe som blir offer for ulovlig og bevisst feilregistrering. Store kvanta registrert på disse gruppene på kort tid vil ha konsekvenser.

— Like før påske måtte vi redusere maksimalkvotene for de minste fartøyene i lukket kystgruppe fordi fisketakten var for høy. Nå risikerer åpen gruppe det samme, og erfaringene fra inneværende år er også noe vi må ta med oss i planleggingen av reguleringen for 2017, sier Holmefjord.

Oppdatert: 31.03.2016