Du er her:

Se konferansen om innovasjon, miljø og muligheter på nett-tv

Oppdatert: 01.10.2015

Tirsdag 29. september 2015 arrangerte vi konferanse i Oslo der det blant annet ble snakket om milliardverdier, fiskernes holdninger og fornybare ressurser.

Se konferansen i sin helhet, eller velge ut de delene du er interessert i

Program

Klokken

Foredrag

09.00

Fremtidsrettede næringer som tjener penger
Per Sandberg, direktør ved statistikkavdelingen i Fiskeridirektoratet

09.20

Hvor går silda, makrellen, størja …?
Kjell Rong Utne, forsker ved Havforskningsinstituttet

09.45  

Ser fiskarane det store bilete?
Linda Nøstbakken, forsker ved Norges Handelshøyskole

10.10

WWF - vaktbikkje for norsk villfisknæring
Nina Jensen, generalsekretær i WWF

10.35  

Opprydding til sjøs – viktig for mer enn miljøet
Gjermund Langedal, seniorrådgiver i Fiskeridirektoratet

11.00

Pause

11.30

Raudåte; utvikling av høsting og utnyttelse av Norges største fornybare ressurs
Kurt Tande, FOU-leder i Calanus AS

11.55  

Når milliardverdier skal skapes: Forvaltningens nøkkelrolle for å realisere Norges neste store fornybare næring
Ole Damm Kvilhaug, råstoffsjef i FMC Biopolymer AS

12.20  

Samarbeid som skaper resultater! Innovasjon i fiskerinæringen; samarbeid næring, forskning og forvaltning

Rita Naustvik Maråk, fagsjef fiskeriteknologi i FHF

12.45

Oppsummering og et blikk inn i krystallkulen
Fiskeridirektør Liv Holmefjord

13.00

Lunsj