Du er her:

Endringer i NEAFCs havnestatskontroll

Oppdatert: 26.06.2015

For å kontrollere fiske og hindre IUU-aktiviteter har det lenge vært krav om godkjenning og kontroll av utenlandske landinger og omlasting av fryst fisk i havnene til kontraktspartene i Den nordøstatlantiske fiskerikommisjon (NEAFC).

Dette innebærer at havnestaten ikke skal tillate landing eller omlasting i havn dersom fartøyet har deltatt i fiskeriaktivitet i NEAFCs konvensjonsområde, med mindre flaggstaten til fartøyet har bekreftet at fisken om bord er lovlig fanget og at fartøyet har rapportert fiskeriaktiviteten.

Med virkning fra 1. juli utvides dette kravet til å omfatte fartøy som har fersk fisk om bord, og til også å gjelde annen bruk av havn, som bunkring og proviantering.

Landinger og annen bruk av havner kan bare foregå i utpekte havner i kontraktspartene. Liste over utpekte havner finnes på NEAFC sine hjemmesider: https://psc.neafc.org/designated-contacts

Før fartøy kan anløpe utenlandsk havn må de sende forhåndsmelding til  havnestaten og be om tillatelse til anløp.

PSC 1 brukes dersom fartøyet fører egen fangst og skal lande eller på annen måte bruke havnen. PSC 2 brukes dersom fartøyet har om bord fangst som er fanget av andre fartøyer og omlastet til fartøyet som skal lande eller bruke havnen.

Skjema for forhåndsmelding, PSC 1 og 2 finner du på NEAFC sin hjemmeside: https://psc-archive.neafc.org/node/685 og https://psc-archive.neafc.org/node/686

Skjemaet består av tre deler:

  • Del A skal fylles ut av fartøyet
  • Del B skal fylles ut av flaggstaten  
  • Del c skal fylles ut av havnestaten

Fartøy som skal lande eller på annen måte bruke havn i en av NEAFCs kontraktsparter, og som ikke allerede er registrert, må registrere seg som bruker hos NEAFC så snart som mulig. I tillegg må de forsikre seg om at e-poster fra psc@neafc.org mottas.

For informasjon og brukerguide vises det til NEAFC sine nettsider: https://psc.neafc.org/psc-guides

Fartøy som allerede er registrert gjøres oppmerksom på at det er gjort noen endringer i forhåndsmeldingen og de derfor må logge seg inn og etterregistrere ny informasjon. Dette finner de informasjon om her: https://psc-archive.neafc.org/changes/2015/overview

For mer informasjon, se vedlagt brev:

Spørsmål kan rettes til FMC på telefon 55 23 83 36 eller e-post: fmc@fiskeridir.no