IUU-liste del 3

Det er for tiden ingen fartøy på denne listen.

IUU-liste del 3

IMO Nummer

Kalle-signal

Navn

Tidligere navn

Flagg

Tidligere flagg

Årsak/IUU liste

Vedtak dato

Siste endring

Saks- nummer

Det er for tiden ingen fartøy på denne listen.