Du er her:

Transitt av fisk fra EU-fartøy

Oppdatert: 12.05.2017

EU-fartøy kan velge å lande fangst i Norge uten å måtte førstehåndsomsette fangsten gjennom eller med godkjenning av et fiskesalgslag.

EU-fartøyene må følge de prosedyrene forskrift om transitt av fisk fra EU-fartøy setter opp for dette. Blant annet kan fangsten kun landes hos mottak som er godkjente for transitt av Fiskeridirektoratet.

Søke om å være transittmottak  

Virksomheter som etter matloven er godkjente for tilvirkning av fisk kan søke Fiskeridirektoratet om å få være transittmottak.

Vilkåret for å være transittmottak er at virksomheten er beliggende innenfor en avstand på ca. en times reise fra sentrum av følgende steder: Egersund, Haugesund, Bergen, Florø, Måløy, Fosnavåg, Ålesund, Kristiansund, Trondheim, Sandnessjøen, Bodø, Leknes, Sortland, Harstad, Finnsnes, Tromsø, Skjervøy, Hammerfest, Honningsvåg, Mehamn, Båtsfjord, Vardø og Kirkenes.

Virksomheten må også dokumentere at den har godkjenning som tollager.

Søknad om godkjenning av mottak for transitt sendes til postmottak@fiskeridir.no.

Journalkrav

Fiskeridirektoratet kan stille krav om hvordan journal skal føres, og om adskillelse, merking og lagring av fisk, jf. landingsforskriften §§ 16 og 17. EU-fangsten er underlagt Mattilsynets og Fiskeridirektoratets alminnelige kontroll, og det skal føres landingssedler for fangsten, jf. landingsforskriften § 8.

Forskrift om transitt av fisk fra EU-fartøy

Nærings- og fiskeridepartementet fastsatte 29. juni 2016 en ikrafttredelses-forskrift og en endringsforskrift som satte forskrift 21. april 2006 nr. 433 om transitt av fisk fanget av og brakt i land fra EU-fartøy i kraft med virkning fra 1. september 2016. Forrige virkeperiode utløp 31. april 2014. Den nye virkeperioden for forskriften blir fra 1. september 2016 til 31. august 2023.