Du er her:

Reaksjoner ved regelbrudd

Oppdatert: 08.04.2015

For å oppnå bedre etterlevelse av regelverket har Fiskeridirektoratet myndighet til å ilegge ulike former for administrative reaksjoner og sanksjoner ved brudd på fiskerilovgivningen.

I tillegg kan alvorlige brudd på regelverket føre til at direktoratet anmelder forholdet til politiet som kan ilegge straff.

Trenden de siste årene har vært redusert bruk av straff og økt bruk av administrative reaksjoner ved mindre alvorlige brudd på regelverket.