Landingsforskriften

Oppdatert: 17.03.2017

Formålet med landingsforskriften er å sikre en bærekraftig forvaltning av de viltlevende marine ressursene. Det stilles derfor krav til å registrere opplysninger om fangsten til bruk ved ressurskontroll, kvotekontroll og for statistikkformål.

Sentralt i norsk fiskeriforvaltning er kvoteregulering av fiskeriene, der all fisk som blir fisket skal landes og all landet fisk skal veies. Landingsforskriften skal legge til rette for rett kvoteavregning, og muligheten for å kunne kontrollere at disse prinsippene er overholdt.

Forskrift om landings- og sluttseddel (landingsforskriften) trådte i kraft 1. januar 2015.

Forskriften gjelder ved landing, mottak og omsetning av fisk fra norske fartøy uansett hvor de befinner seg, og fra utenlandske fartøy som befinner seg i Norges økonomiske sone (Lov om Norges økonomisk sone).

Fisken skal registreres på en landings- eller sluttseddel. Seddelen skal umiddelbart etter undertegning sendes til salgslaget, som videresender landingsopplysningene til Fiskeridirektoratet.

Landingsforskriften åpner for å gi dispensasjon fra enkelte bestemmelser i forskriften i særlige tilfeller. 

Dispensasjoner

Her kan du se alle som har fått dispensasjon fra landingsforskriften. 

Oversikt over dispensasjoner fra forskrift om landings- og sluttseddel gitt i 2018

Oversikt over dispensasjoner fra forskrift om landings- og sluttseddel 2017/2018

Her kan du se fartøy som er påmeldt registreringsordning for utsatt veieplikt.

Oversikt over påmeldte til registreringsordning for utsatt veieplikt for fartøy under 11 meter

Begge lister oppdateres fortløpende.