Kjøparregistrering

Den som skal kjøpe fangst i første hand skal være registrert som kjøpar i Fiskeridirektoratets register over kjøparar. Det er forbode å kjøpe fangst andre stader enn hos dei som står i kjøparregisteret.

Dersom du har fått dispensasjon frå ditt salslag til å selje fangst ved kai, må du i tillegg registrere deg i kjøparregisteret i skjema for kjøperregistrering som kaiselger.

Ordinære kjøpare av fisk som vil kjøpe råfisk direkte fra fiskar må registrere seg i skjema for registrering som kjøpar av fangst.

Oppdatert: 05.01.2021