Høringer av reguleringer for 2021 (reguleringsmøtet)

Skriftlige høringer erstatter høstens reguleringsmøte.
På denne siden vil høringsdokumentene bli lagt ut. 

Som følge av den pågående Covid-19 pandemien utgår høstens reguleringsmøte.

I stedet vil Fiskeridirektoratet sende ut skriftlige høringsdokumenter for de ulike reguleringene i 2021 til de organisasjonene som tradisjonelt deltar i reguleringsmøtene.

Høringsdokumentene klar fra midten av oktober

Reguleringsforslagene vil bli fortløpende lagt ut på fiskeridir.no, sammen med innspill som mottas i sakene.

Høringsdokumentene vil bli lagt ut på denne siden fra og med 15. oktober. Reguleringen av torsk vil legges ut i uke 43.

Innspill til høringsdokumenter

Andre enn de som vanligvis deltar i reguleringsmøtene kan også sende inn innspill til høringsdokumentene. Det er viktig at innspillene begrenses til temaene som er aktuelle i forbindelse med forberedelse av reguleringsforskriftene.

Innspillene må være skriftlige og sendes inn til Fiskeridirektoratet til vårt postmottak: postmottak@fiskeridir.no

Høringsfrist: Det er 3 ukers høringsfrist, og det gir 5. november som siste frist for de aller fleste sakene.

Saksnr.

Sak

Saksdokumenter

Innspill

Referat

8/2020

Regulering av fisket etter torsk nord for 62° N i 2021

9/2020

Regulering av fisket etter hyse nord for 62° N i 2021

10/2020

Regulering av fisket etter sei nord for 62° N i 2021

11/2020

Regulering av fisket etter blåkveite nord for 62° N i 2021

12/2020

Regulering av fisket etter uer i 2021
a) Nasjonalt
b) I Irmingerhavet

13/2020

Regulering av fisket etter rognkjeks i 2021

14/2020

Regulering av fisket etter sei sør for 62 N° i 2021

15/2020

Regulering av fisket etter torsk sør for 62°N i Nordsjøen og Skagerrak i 2021

16/2020

Regulering av fisket etter
a) bunnfisk ved Grønland i 2021
b) torsk i NAFO-området i 2021

17/2020

Regulering av dyphavsarter i internasjonale farvann i 2021

18/2020

Regulering av fisket etter vassild i 2021

19/2020

Regulering av fisket etter reker i 2021
a) Ved Grønland 
b) I Nordsjøen og Skagerrak 
c) Nord for 62°N
d) NAFO

 

20/2020

Regulering av fisket etter leppefisk i 2021

21/2020

Regulering av fisket etter makrellstørje i 2021

22/2020

Regulering av fisket etter norsk vårgytende sild i 2021

23/2020

Regulering av fisket etter makrell i 2021

24/2020

Regulering av fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2021

25/2020

Regulering av fisket etter hestmakrell i 2021

26/2020

Regulering av fisket etter brisling i 2021

Forskrift om regulering av fisket etter brisling i 2020-2021 er vedtatt og gjelder frem til 31. juli 2021.  Reguleringen er følgelig ikke gjenstand for høring.

27/2020

Regulering av fisket etter kolmule i 2021

28/2020

Orientering om fisket etter lodde i Barentshavet i 2021

29/2020

Regulering av fisket etter lodde ved Island, Grønland og Jan Mayen sesongen 2020/2021

30/2020

Regulering av fisket etter tobis i 2021

31/2020

Regulering av fisket etter øyepål i 2021

32/2020

Regulering av fisket etter rødåte

33/2020

Eventuelt

Oppdatert: 27.10.2020