Reguleringsmøtet 5.- 6. november 2014

Oppdatert: 05.03.2015

Dokumenter fra møtet

Nr.

Sak

Saksdokumenter

Innspill

Referat

9

Orientering om kvoteforhandlinger med andre land

10

Orientering om Fiskeridirektoratets arbeid med forenkling av reguleringene 

11

Økosystembasert forvaltning – orientering om videre prosess 

12

Regulering av fisket etter torsk nord for 62° N i 2015 

13

Regulering av fisket etter hyse nord for 62° N i 2015 

14

Regulering av fisket etter sei nord for 62° N i 2015 

15

Regulering av fisket etter blåkveite nord for 62° N i 2015

16

Regulering av fisket etter uer i 2015
a) nasjonalt
b) internasjonalt
c) Irmingerhavet 

17

Regulering av fisket etter rognkjeks i Nordland, Troms og Finnmark i 2015

18

Regulering av fisket etter sei sør for 62 N° i 2015

19

Regulering av fisket etter torsk sør for 62° N i Nordsjøen og Skagerrak i 2015

20

Regulering av fisket etter rødspette i Skagerrak og Nordsjøen i 2015

21

Regulering av fisket etter
a) bunnfisk ved Grønland i 2015
b) torsk i NAFO‐området i 2015

22

Regulering av dyphavsarter i internasjonale farvann i 2015

23

Regulering av fisket etter reker i 2015
a) Ved Grønland
b) I Nordsjøen og Skagerrak

24

Regulering av fisket etter norsk vårgytende sild i 2015

25

Regulering av fisket etter makrell i 2015

26

Regulering av fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2015

27

Regulering av fisket etter brisling i 201

28

Regulering av fisket etter kolmule i 2015

29

Regulering av fisket etter hestmakrell i 2015

30

Regulering av fisket etter lodde i Barentshavet i 2015

31

Regulering av fisket etter vassild i 2015

32

Regulering av fisket etter tobis i 2015

33

Regulering av fisket etter øyepål i 2015

34

Orientering om makrellstørje

35

Eventuelt