Reguleringsmøtet 5. juni 2014

Oppdatert: 11.03.2015

Saksdokumenter, innspill og referat

Nr.

Sak

Saksdokumenter

Innspill

Referat

1

Møtet åpner

2

Utviklingen i de enkelte fiskeriene

2.1.1

Torsk nord for 62° N

2.1.2

Hyse nord for 62° N

2.1.3

Sei nord for 62° N

2.2.1

NVG-sild

2.2.2

Kolmule

2.2.3

Vassild

2.2.4

Makrell

2.2.5

Brisling

2.2.6

Lodde i Barentshavet

2.3.1

Tobis

2.3.2

Torsk sør for 62° N

2.3.3

Sei sør for 62° N

3

Sild sør for 62º N

4

Fisket etter lodde ved Grønland, Island og Jan Mayen 

5

Vanlig uer

6

Oppfølging av forvaltningsprinsippet

7

Økosystembasert forvaltning, diskusjon om prioriteringer for 2015

8

Eventuelt