Redskapstyper, seleksjonsinnretninger i fiskeredskaper; Utbredelsesområde for de viktigste regulerte og uregulerte fiskearter i farvann under norsk fiskerijurisdiksjon

2010,

Oppdatert: 04.10.2013