Observasjon og evaluering av utøvelsen av ny forskrift for slipping av makrell fra snurpenot: rapport fra prosjektet « Slipping av makrell ved notfiske høsten 2011 og 2012»

2013, samarbeidsprosjekt mellom Fiskeridirektoratet og Havforskningsinstituttet

Oppdatert: 26.06.2013