Du er her:

Forslag om endringer i forskrift om regulering av fiske med bunnredskap i Norges økonomiske sone, fiskerisonen rundt Jan Mayen og i fiskevernsonen ved Svalbard

Høringsfrist: 22.02.2018