Du er her:
 

Regelverk og reguleringer

 

Rapportering

 

Kontroll

 

Registre og skjema

 

Statistikk - yrkesfiske

 

Kartverktøyet

 

Areal og miljø

 

Tema

 

Dokumenter

 

Salgslagenes sider

 

Økosystembasert forvaltning

 Grønngylt. Foto: © Havforskningsinstituttet

Fiske etter leppefisk

Generell informasjon om fiske etter leppefisk samt deltakerliste og vilkåra for å delta i lukka gruppe.

 brislinglevering1-scanfishphoto

Landing og mottak

For å sikre at opplysningene på landings- og sluttsedlene er korrekte, setter landingsforskriften krav til vekt og veiing, journalføring og adskillelse, merking og lagring. 

 Brislinglevering. Foto © Scanfishphoto

Reguleringsmøtet 2017

Les saksdokumenter og innspill fra reguleringsmøtet 8. og 9. november.

 

Vekestatistikk

Landa kvantum av torsk, hyse, sei, blåkveite og snabeluer i 2016

 

Last ned kystfiskeappen

Vi har laget en trinn-for-trinn-veiledning til hjelp for deg som må rapportere for fartøy under 15 meter. Det er viktig at du går gjennom alle punktene, fra 1-6 i rekkefølge.

Nyheter

20.04.2018 | Yrkesfiske

Oppstart av fiske innenfor distriktskvoteordningen

Maksimalkvoten for fartøy som deltar i fisket etter torsk innenfor distriktskvoteordningen er satt til 10 tonn per fartøy. Fiskeridirektoratet har fastsatt kvotenivå basert på rådgivning fra sjø- og landsiden i fiskerinæringen. Fisket innenfor ordningen starter 1. mai 2018.

23.04.2018 | Yrkesfiske

Deltakelse i lukket gruppe i fiske etter leppefisk 2018

Fiskeridirektoratet har, utfra kravene i forskriften, utarbeidet en foreløpig liste over fartøy som kan delta i lukket gruppe. Man kan søke om deltakeradgang selv om man ikke står på listen, og man kan søke om dispensasjon hvis man oppfyller vilkårene for det. Frist for å sende inn søknad og dokumentasjon er 5. mai.

19.04.2018 | Yrkesfiske

Økt kontrollinnsats gir resultater

I vinter har Fiskeridirektoratet hatt utvidet kontroll med torskefiskeriene i de nordlige regionene. På sjø og land har vi avdekket til sammen 81 brudd på regelverket. Bedre kommunikasjon mellom næringen og direktoratet har også vært et mål under kontrollene.

18.04.2018 | Yrkesfiske

Kvotar for distriktskvoten klar på fredag

Fredag reknar Fiskeridirektoratet med å ha klart kor store maksimalkvotane blir for fiske på distriktskvoteordninga. Det har meldt seg 825 fartøy innan fristen og direktoratet er no i ferd med å sjekke statusen til desse.

10.04.2018 | Yrkesfiske

To krillkonsesjoner lyses ut

Fiskeridirektoratet lyser nå ut to nye konsesjoner for fisket etter krill i Antarktis. Søknader må sendes Fiskeridirektoratet innen 15. juni.

Se alle nyheter