Om dataene - fangst ved turistfiskebedrifter

Dataene inneholder innrapporterte fisketurer. Turene er rapportert av bedrifter som er registrert i Fiskeridirektoratets register over turistfiskebedrifter. 

Datakvalitet

2018 er det første året direktoratet har samlet inn data om fangst i regi av turistfiskebedrifter. Dataene har derfor noen begrensninger.

Bedriftens plassering

Turistfiskebedriftenes plassering er i dataene knyttet til dets organisasjonsnummer i Brønnøysundregisteret, og turistfiskeanleggets reelle plassering kan derfor være en annen enn det dataene viser. Likeledes kan en turistfiskebedrift ha flere anlegg uten at det framkommer av dataene. Det innebærer at inndelingen i kommune/fylke/region ikke alltid er helt korrekt. 

Etterslep i rapporteringen

Fordi turistfiskebedriftene kun må rapportere en gang i måneden, men kan rapportere oftere hvis de ønsker det, vil det innebære et etterslep av datatilfanget. For eksempel vil fangsten for en bestemt uke endre seg etter hvert som mer av fangsten for den uken blir registrert. Dette etterslepet på datatilfanget kan altså gi et feilaktig inntrykk av at fisket er på vei ned de siste ukene.

Oppdatert: 02.07.2019