Ny elektronisk rapporteringsløsning for fangst av kongekrabbe

Turistfiskebedrifter og fritidsfiskere skal rapportere fangst av kongekrabbe i nytt elektronisk skjema. Det er også innført krav om at turisfiskebedriftene skal melde seg aktive i forkant av planlagt fangstaktivitet.

Det nye skjemaet gjelder rapportering av fangst av kongekrabbe for fritidsfiskere og eiere av turistfiskebedrifter.

For turistfiskebedrifter gjelder dette fangst i kvoteregulert område for de som har fått tillatelse til dette – og det erstatter den tidligere SMS-løsningen.

Skjema for rapportering av fangst av kongekrabbe (fritids- og turistfiske)

Aktivmelding for turistfiskebedrifter

I tillegg til det nye rapporteringsskjemaet for fangst av kongekrabbe, må de turistfiskebedrifter som har fått innvilget adgang til å fangst kongekrabbe i kvoteregulert område i forkant av planlagte aktiviteter melde seg aktive på et nylaget skjema for det.

Skjemaet for denne aktivmeldingen skal sendes inn minimum 10 timer før oppstart av aktivitet. Det vil si at dersom man skal fangste eller hente fangst fra samleteine kl.10:00 fredag, så skal skjemaet sendes inn senest 23:59 dagen før (torsdag).

Skjemaet skal sendes inn i forkant av hver gang fangst-aktivitet utøves og hver gang man henter fangstet krabbe som er lagret i samleteine.

Skjema for aktivmelding for turistfiskebedrifter som har fått innvilget adgang til å fangste kongekrabbe i kvoteregulert område i 2021

Gjennomsnittsvekt for kongekrabbe

Det er beregnet nytt estimat for gjennomsnittsvekt for kongekrabbe innen turistfiske. Gjennomsnittsvekt er nå beregnet til 2 kg, mens den var 1,5 kg tidligere.

Fredning

Også turistfiskebedriftene må forholde seg til fredningen av kongekrabbe i april, det vil si at de ikke kan ha teiner i sjøen da.

Forskrifter og retningslinjer

Turistfiskebedriftene må sette seg inn i relevante forskrifter og retningslinjene:

Vedtak om tillatelser

Fiskeridirektoratet offentliggjør hvem som er innvilget adgang til å fangste kongekrabbe i kvoteregulert område i 2021.

Fordeling av adgang til å fangste kongekrabbe (per 10.01.21) (xlsx, 10.2 kB)

Ny søknadsrunde

Det vil bli en ny søknadsrunde til sommeren for de som ikke søkte innen 6 januar i år. Ved neste søknadsrunde vil resterende volum på ca. 3 tonn bli fordelt.

Oppdatert: 18.01.2021