Turistfiskebedrifter kan søke om å fange kongekrabbe i kvoteregulert område

Det er nå mulig for turistfiskebedrifter å søke om adgang til å fangste kongekrabbe i kvoteregulert område i 2021. Søknadsfristen er 06.01.2021.

For de bedriftene som ikke søker om adgang denne søknadsrunden, så vil det bli mulig å søke til sommeren.

For å søke benytter man vårt elektroniske søknadsskjema søknad om deltakelse i turistfisket for kongekrabbe

Det vil bli publisert retningslinjer for fangsten i 2021 når reguleringsforskriften for fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område i 2021 er fastsatt.

Eventuelle spørsmål rettes til Fiskeridirektoratet region Nord.

Oppdatert: 03.01.2021