Turistfiskebedrifter kan søke om å fange kongekrabbe

Turistfiskebedrifter har nå mulighet til å søke om tillatelse til å fangste kongekrabbe i kvoteregulert område siste halvår av 2020.

Det er bedrifter som ikke søkte i januar 2020 som kan søke om slike tillatelser nå. Bedrifter som allerede har fått vedtak om tillatelse i 2020 trenger ikke å søke på nytt.

Søknadsfrist: 20.06.2020.

Skjemaside: Turistfiske etter kongekrabbe

Hvis det i løpet av høsten er igjen et rest-kvantum fra den totale avsetningen, vil denne bli refordelt til de bedriftene som allerede har fått tillatelse.

Gjør deg kjent med regelverket

Fra 2020 blir hver bedrift tildelt en egen garantert individuell kvote/avsetning. Formålet er å legge til rette for en forutsigbar virksomhet.

Fangst av kongekrabbe for turistfiskebedrifter er for 2020 satt som en gruppekvote på 13 tonn.

Det er ikke tillatt å lagre krabbe som bedriften har fangstet selv i samme samleteine som innkjøpt krabbe.

Den enkelte bedrift/foretak er forpliktet til å sette seg inn i det til enhver tid gjeldende regelverk.

Oppdatert: 03.06.2020