Store bøter gitt for fiskesmugling

Fiskeridirektoratet og tolletaten samarbeidet sist helg med kontroll av fiskesmugling. Aksjonen resulterte i at det på Hjortneskaia i Oslo ble gitt noen store bøter til turister for fiskesmugling.

Aksjonen fant sted 7. og 8. juli på Hjortneskaia i Oslo, der det går bilferje til Kiel.

- Tolletaten tar fiskesmugling på alvor, men aksjonen i helga viste at det er stort behov for kontroll av turisters utførsel av fisk, sier inspektør Jan Brødreskift ved ressurskontrollseksjonen i Fiskeridirektoratet region Midt.

285 kg fisk for mye i to biler

Fem tyske fisketurister i én bil måtte lørdag ut med totalt 81 000 kr for å forsøke å ta med seg 205 kg fisk over tillatt kvantum.

På søndag ble en bil med to tyske fisketurister kontrollert. De hadde 80 kg for mye. Det resulterte i forelegg på totalt 32 000 kr.

Alle passasjerene i de to bilene måtte i tillegg kjøpe ny fergebillett.

Maks 20 kg per gjest

Fra 1. januar 2018 ble det innført nytt regelverk for turistfiskenæringen. Det ble blant annet innført en registreringsordning og fangstrapporteringsordning for turistfiskevirksomheter. Utførselskvoten ble endret fra 15 kg fisk og fiskevarer, til 20 kg for gjester ved registrerte turistfiskevirksomheter, og 10 kg for alle andre.

Doblet bøtene for fiskesmugling

I april i år ble bøtene for fiskesmuglere som tar med seg ulovlig fisk ut av Norge dobla til 8000 kroner - i tillegg til 200 kroner per kilo fisk eller fiskevare.

Omfattende å kontrollere

- En kontroll er ganske omfattende, forteller inspektør Brødreskift.

- Først blir det foretatt en grovveiing av fisken. Hvis den viser at det er for mye fisk, blir den pakket ut og nettovekten registrert. Deretter blir det skrevet rapport, og turistene blir hentet av politiet som raskt og effektivt håndterer saken videre.

Kvittering fra begravelsesbyrå

Turister har anledning til å kjøpe og ta med seg ut av landet fiskevarer for inntil kr 5000. Fiskevarene skal være kjøpt fra en godkjent fiskehandler, som en garanti for at fisken er registrert i ressursuttaket, og turister må kunne fremvise kvittering for dette kjøpet.

- En av de kontrollerte kunne forevise kvittering for kjøp av 70 kg fiskefilet. Kvitteringen var imidlertid skrevet ut av et begravelsesbyrå - og det var ikke gravlaks det var snakk om.

Oppdatert: 09.07.2019