Stenging av fangst av kongekrabbe for turistfiskebedrifter

Turistfiskebedrifter som fangster kongekrabbe kan kun fange 21 kongekrabber til før fangsten stanses.

Kongekrabbefangsten stenges fortløpende for den enkelte bedrift, når det er rapportert inn fangst av de 21 krabbene. Fiskeridirektoratet region Nord vil da sende ut beskjed om at de ikke kan fangste noe mer.

- Dette innebærer at teiner som det fangstes med skal opp fra sjøen, understreker rådgiver Kjetil Bjørkmann, ved fartøy- og deltakerseksjonen i Fiskeridirektoratet region Nord.

Rapportering foregår på vanlig måte med SMS-løsning.

500 kg igjen av totalkvoten

Det er rapportert inn fangst av 9,5 tonn kongekrabbe innen turistfiske i 2019. Det gjenstår da 500 kg av totalkvoten på 10 tonn.

Kan kjøpe levende krabbe

Det er åpnet for at man selv kan kjøpe levende krabbe, og oppbevare denne i samleteine i sjøen.

- Oppbevaring av kjøpt levende krabbe i samleteine må foregå i henhold til regelverket i krabbeforskriften , utdyper Bjørkmann.

Oppdatert: 30.07.2019