Mistet redskap

Statistikk over mistet redskap registrert i Fritidsfiskeappen 2019–2021.

(uten garn/line)