Filter for tall og analyse

75 treff
Fiskeri

Fiskere fra fiskermanntallet

Statistikk over fiskere i fiskermanntallet. Den interaktive statistikkvisningen inneholder informasjon om manntallsstatus, alder, kjønn og fylke/kommune.

Fiskere Offisiell statistikk
Fiskeri

Fangst fordelt på redskap

Statistikk om fangst fordelt på redskap. Statistikken er hentet fra Fiskeridirektoratets landings- og sluttseddelregister.

Fangst Offisiell statistikk
Fiskeri

Fangst fordelt på landingssted

Statistikk om fangst fordelt på landingssted (fylke og kommune). Statistikken er hentet fra Fiskeridirektoratets landings- og sluttseddelregister.

Fangst Offisiell statistikk
Fiskeri

Fangst fordelt på art

Statistikk om fangst fordelt på art. Statistikken er hentet fra Fiskeridirektoratets landings- og sluttseddelregister.

Fangst Offisiell statistikk
Fiskeri

Fangst fordelt på fangstområde

Statistikk om fangst fordelt på fangstområde. Statistikken er hentet fra Fiskeridirektoratets landings- og sluttseddelregister.

Fangst Offisiell statistikk