Om Fiskeridirektoratets statistikkbank

Fiskeridirektoratets statistikkbank er en samling av data for akvakultur og fiskeri, hvor du kan lage dine egne tabeller og diagrammer.

Dersom du ønsker å nå ferdiglagede statiske tabeller, finner du link til statistikk for akvakultur og fiskeri til høyre på siden.

Statistikkbanken benytter programmet PX-Web som vi har fått tilgang til gjennom samarbeid med Statistisk sentralbyrå. PX-Web bygger på tabeller lagret som PC-Axis filer, og Statistisk sentralbyrå tilbyr gratis nedlasting av PC-Axis for bearbeiding av statistisk materiale på egen PC.

Du kan selvfølgelig benytte statistikkbanken selv om du ikke har installert PC-Axis. Da lagrer du tabellene på vanlig måte i andre formater (f.eks. Excel eller csv). PC-Axis, som er utviklet av svenske Statistiska centralbyrån, er opphavsrettslig beskyttet og brukeren kan ikke endre, leie ut eller på annen måte rettslig disponere programvaren.