Publikasjoner

Fiskeridirektoratet utgir en rekke statistiske publikasjoner hvert år som viser nøkkeltall fra fiskeri- og akvakulturnæringen.

Du kan laste ned brosjyren her eller bestille den via e-post info@fiskeridir.no, eller telefon 908 87 403.

Oppdatert: 14.11.2014