Utdrag fra registrene

Andre opplysninger

Resultat av klassifisering

På  nettsiden i dag?

Andre kommentarer

Kvoteoversikter – norske gruppekvoter år 2002-2013

Åpne offentlige data

Ja.

Samfiske torsk, hyse, sei N62°N

Åpne offentlige data

Nei
Krever teknisk tilrettelegging.

Samfiske sild og makrell

Åpne offentlige data

Nei

Norges Sildesalgslag fører oversikt.

Leiefartøy

Åpne offentlige data

Nei
Krever teknisk tilrettelegging

Slumpfisk

Åpne offentlige data

Nei
Krever teknisk tilrettelegging

Torsketrålere med leveringsplikt

Åpne offentlige data

Ja. Liste pr. 20.01.2015 over torsketrålere med leveringsplikt

 

Liste over fartøy som har meldt seg på Kystfiskekvoten; torsk N62°N

Åpne offentlige data

Nei

Liste over fartøy som deltar i fisket etter bunnfisk ved Island

Åpne offentlige data

Nei

Liste over fartøy som deltar i fisket etter torsk og reker NAFO

Åpne offentlige data

Nei

Dispensasjon fra ruseforbud

Åpne offentlige data

Ja. Oversikt over dispensasjoner fra ruseforbud

Liste over fartøy som deltar i fangst etter hval og sel

Åpne offentlige data

Nei
Tillatelser til å delta i fangst etter hval er fra 2014 ført inn i Konsesjons- og deltakerregisteret og finnes der på det enkelte fartøy.
Trenger teknisk tilrettelegging.

DNA-register for hval

Åpne offentlige data

Nei

Trenger teknisk tilrettelegging

Fangststatistikk over norske og russiske fangster i NØS og RØS

Åpne offentlige data

Nei

Svartelisten (Norwegian Black list)

Åpne offentlige data

Ja. Listen oppdateres løpende her: Svartelister (IUU)

Forskningstokt utenlandske fartøy fra tredjeland i alle norske farvann

Åpne offentlige data

Ja. Oppdateres løpende her: Forskningstokt utenlandske fartøy

Rekruttering – nytildeling årlige deltakeradganger

Åpne offentlige data

Nei

Erstatningsnemdas avgjørelser

Åpne offentlige data

Nei

Oppdatert: 12.05.2015