Løses 07.04.2021: Duplikater - dokumentnummer/linjenummer - 2021-fil

Det har dessverre oppstått en feil som har medført at 8 sedler er dobbeltført i datafilen for 2021. Dette gjelder dokumentnummer 220280, 220290, 220292, 220293, 220296, 220297, 220298, 220309. Feilen rettes opp i nattlig oppdateringsrutine 07.04.2021.

Oppdatert: 06.04.2021