Du er her:

Statistikkalenderen

Oppdatert: 22.02.2018

Kommende statistikk fra Fiskeridirektoratet for inntil fire måneder framover. Eventuelle avvik fra oppgitt publiseringsdato formidles så raskt som mulig, og ny publiseringsdato oppgis.

Statistikkalenderen

Dato

Statistikktype

Kontaktperson

Telefon

08.02.18

Fiskermanntallet (alder) - kommune

Tidsserie

Oddrunn Ølmheim
Anita Kjeilen Steinseide

97433395
48252670

08.02.18

Fangststatistikk pr. landingsmåned (januar)

2018

Mursit Cetin

48193134

15.02.18

Biomassestatistikk (januar)

2018

Merete Fauske
Erik Vikingstad

97433223
45012386

15.02.18

Fiskermanntallet (hovedyrke, biyrke, kjønn, alder) - totalt, fylke

Tidsserie

Oddrunn Ølmheim
Anita Kjeilen Steinseide

97433395
48252670

22.02.18

Registrerte fiskefartøy (størrelsesgrupper, byggemateriale, byggeår, alder, motorkraft, fabrikasjonsår, motoralder, tonnasje) - totalt, fylke

Tidsserie

Oddrunn Ølmheim
Anita Kjeilen Steinseide

97433395
48252670

22.02.18

Registrerte fiskefartøy - gjennomsnittsalder

Tidsserie

Oddrunn Ølmheim
Anita Kjeilen Steinseide

97433395
48252670

01.03.18

Den aktive fiskeflåten (størrelsesgrupper, førstehåndsverdi)

Tidsserie

Oddrunn Ølmheim
Anita Kjeilen Steinseide

97433395
48252670

08.03.18

Fiskefartøy med konsesjoner og deltakeradganger

Tidsserie

Oddrunn Ølmheim
Anita Kjeilen Steinseide

97433395
48252670

08.03.18

Fangststatistikk pr. landingsmåned (januar-februar)

2018

Mursit Cetin

48193134

15.03.18

Biomassestatistikk (januar-februar)

2018

Merete Fauske
Erik Vikingstad

97433223
45012386

05.04.18

Fiskefartøy og fiskarar, konsesjonar og årlege deltakaradgangar - publikasjon

2017

Oddrunn Ølmheim
Anita Kjeilen Steinseide

97433395
48252670

12.04.18

Fangststatistikk pr. landingsmåned (januar-mars)

2018

Mursit Cetin

48193134

12.04.18

Økonomiske og biologiske nøkkeltal frå dei norske fiskeria - publikasjon

Tidsserie

Oddrunn Ølmheim

97433395

19.04.18

Biomassestatistikk (januar-mars)

2018

Merete Fauske
Erik Vikingstad

97433223
45012386

26.04.18

Populasjonen i Lønnsomhetsundersøkelse for fiskeflåten

2017

Tove Aasheim

90789006

09.05.18

Fangststatistikk pr. landingsmåned (januar-april)

2018

Mursit Cetin

48193134

16.05.18

Månedlig biomassestatistikk (januar-april)

2018

Merete Fauske
Erik Vikingstad

97433223
45012386

31.05.18

Statistikk for akvakultur 2017 (foreløpige tall) - oppdatering historiske tabeller

Tidsserie

Merete Fauske

97433223

31.05.18

Statistikk for akvakultur 2017 (foreløpige tall) - publikasjon

2017

Merete Fauske

97433223

Publisert tidligere i 2018:

05.01.18

Registrerte fiskefartøy - totalt, fylke

Tidsserie

Oddrunn Ølmheim
Anita Kjeilen Steinseide

97433395
48252670

05.01.18

Fiskermanntallet - totalt, fylke

Tidsserie

Oddrunn Ølmheim
Anita Kjeilen Steinseide

97433395
48252670

11.01.18

Registrerte fiskefartøy - kommune

Tidsserie

Oddrunn Ølmheim
Anita Kjeilen Steinseide

97433395
48252670

11.01.18

Fiskermanntallet - kommune

Tidsserie

Oddrunn Ølmheim
Anita Kjeilen Steinseide

97433395
48252670

11.01.18

Fangststatistikk pr. landingsmåned (januar-desember)

2017

Mursit Cetin

48193134

11.01.18

Fangstdata for 2017 i statistikkbanken

2017

Mursit Cetin

48193134

11.01.18

Norges fiskerier 2017

Tidsserie

Elin Hopland

97432983

11.01.18

Lønnsomhetsundersøkelse for fiskeflåten - publikasjon

2017

Stine Thunes

90200619

18.01.18

Biomassestatistikk (januar - desember)

2017

Merete Fauske
Erik Vikingstad

97433223
45012386

18.01.18

Fiskermanntallet (alder) - fylke

Tidsserie

Oddrunn Ølmheim
Anita Kjeilen Steinseide

97433395
48252670

25.01.18

Fiskermanntallet for inneværende år

2018

Oddrunn Ølmheim
Anita Kjeilen Steinseide

97433395
48252670

25.01.18

Statistikk for akvakultur - antall tillatelser pr. 31.12.

2017

Merete Fauske

97433223