Du er her:

Fiskeri - registre, undersøkelser og andre grunnlagsdata (rådata)

Oppdatert: 15.01.2016
Åpne offentlige data

= offentlig. Du vil enten kunne hente dataene på fiskeridir.no eller få dem ved å kontakte oss på postmottak@fiskeridir.no. I noen av registrene vil det være sensitive data som ikke kan gis ut.

Åpne data - sensitive data

= sensitive data, unntatt offentlighet. Kan gis til forskning. Les om tilgang til data til forskning.

Registre, undersøkelser og andre grunnlagsdata

Resultat av klassifisering

Hjemmel for unntatt offentlighet

Er grunnlagsdata på nettsiden i dag?

Årsak til at grunnlagsdata ikke er publisert

Statistikk/kart på nettsiden i dag

Register over merkepliktige norske fiskefartøy (merkeregisteret)

Åpne offentlige data

Ja, ligger som en del av Fartøyregisteret.

Statistikkbank

Statistikk om fartøy i merkeregisteret

Register over merkepliktige norske fiskefartøy (merkeregisteret)

Åpne data - sensitive data

Fødselsnummer

Forvaltningsloven §13, 1.ledd 1)

Forskrift til offentleglova (offentlegforskrifta) § 7 annet ledd bokstav d

Merkeregisteret 1920–2001 (Register over merkepliktige norske fiskefartøy)

Åpne offentlige data

Ja.
Skannede utgaver av tidligere utgitte merkebøker for perioden (1920 – 2001)

Opplysningene for perioden 1920–1970 er ikke ført i elektroniske registre.

Statistikk om fartøy i merkeregisteret

Fiskermanntallet

Åpne offentlige data

Ja. Fiskermanntallet

Statistikkbank

Statistikk om fiskere i fiskermanntallet

Fiskermanntallet

Åpne data - sensitive data

Fødselsnummer og dispensasjons-årsak

Forvaltningsloven §13, 1.ledd 1)

Forskrift til offentleglova (offentlegforskrifta) § 7 annet ledd bokstav d

Konsesjons- og deltakerregisteret

Åpne offentlige data

Ja. Ligger som en del av Fartøyregisteret  og er knyttet til fartøy og til reder

Statistikk om konsesjon og deltakeradganger

Konsesjons- og deltakerregisteret

Åpne data - sensitive data

Fødselsnummer

Forvaltningsloven §13, 1.ledd 1)

Forskrift til offentleglova (offentlegforskrifta) § 7 annet ledd bokstav d

Kvoteregisteret

Åpne offentlige data

Ja. Noen kvoteordninger fremkommer ikke i Fartøyregisteret  pr. 2014. Opplysningene er knyttet til det enkelte fartøy og til reder.

Resten krever teknisk tilrettelegging

Kvoteregisteret

Åpne data - sensitive data

For opplysninger fra merkeregisteret og fra fiskermanntallet er fødselsnummer og dispensasjons-årsak (manntall) unntatt offentlighet

Forvaltningsloven §13, 1.ledd 1)

Forskrift til offentleglova (offentlegforskrifta) § 7 annet ledd bokstav d

Kjøperregisteret

Åpne offentlige data

Ja. Kjøperregisteret

Fangstdagbok – elektronisk (ERS-data)

Åpne offentlige data

Norske fartøy

Nei

Krever teknisk tilrettelegging

Fangstdagbok – elektronisk (ERS-data)

Åpne data - sensitive data

Posisjon fangst per hal og eventuelt fødselsnummer

Forvaltningsloven §13, 1.ledd 1) og 2)

Fangstdagbok – elektronisk (ERS-data)

Åpne data - sensitive data

Utenlandske fartøy med mindre det er klarert med landet

Off.l. § 20, 1.ledd litra b)

Fangstdagbok – manuell

Åpne offentlige data

Norske fartøy

Nei

Krever teknisk tilrettelegging

Fangstdagbok – manuell

Åpne data - sensitive data

Posisjon fangst per hal og fødselsnummer

Forvaltningsloven §13, 1.ledd 1) og 2)

Fangstdagbok – manuell

Åpne data - sensitive data

Utenlandske fartøy med mindre det er klarert med landet

Off.l. § 20, 1.ledd litra b

Satellittsporingsdata

Åpne data - sensitive data

Forvaltnings-
loven §13, 1.ledd 2)

Nei

Administrative data om aktører som er underlagt satellittsporing

Åpne offentlige data

Nei

Krever teknisk tilrettelegging

Landings- og sluttseddelregisteret

Åpne offentlige data

Nei

Krever teknisk tilrettelegging

Statistikkbank

Statistikk om Norges fiskerier

Landings- og sluttseddelregisteret

Åpne data - sensitive data

Pris per seddel og fødselsnummer

Forvaltnings-
loven §13, 1.ledd 2)

Forskrift til offentleglova (offentlegforskrifta) § 7 annet ledd bokstav d

Datagrunnlag for omregningsfaktorer

Åpne offentlige data

Nei. Selve faktorene er tilgjengelig her.

Liten etterspørsel

Datagrunnlag for omregningsfaktorer

Åpne data - sensitive data

Identitet på fartøy

Forvaltnings-
loven §13, 1.ledd 2)

Datagrunnlag for utbytteberegninger

Åpne offentlige data

Nei

Liten etterspørsel

Datagrunnlag for utbytteberegninger

Åpne data - sensitive data

Identitet på produsent

Forvaltnings-
loven §13, 1.ledd 2)

Inspeksjonsdatabase

Åpne data - sensitive data

Forvaltnings-
loven §13, 1.ledd 1) og 2)
Off.l. §24

Nei

Bakgrunnsinformasjon for stenging og åpning av fiskefelt

Aktiv kontrollogg

Åpne data - sensitive data

Forvaltnings-
loven §13, 1.ledd 1) og 2)
Off.l. §24

Nei

Vaktloggen på FMC

Åpne data - sensitive data

Forvaltnings-
loven §13, 1.ledd 1) og 2)

Nei

Data fra Havnestatskontrollen

Åpne offentlige data

Nei

Ikke egnet

Lønnsomhetsundersøkelsen for fiskeflåten

Åpne data - sensitive data

Forvaltnings-
loven §13, 1.ledd 1) og 2)

Nei

Statistikk om lønnsomhet i fiskeflåten

Kartdata marine arter

Åpne offentlige data

Ja